YEŞİM YERLİ

yesimyerli.com

Çeşitli Hızlı Tüketim Sektörü şirketlerinde, pazarlama alanında yaklaşık 15 yıl süren liderlik görevlerim boyunca ekipleri yönetme ve birlikte marka yarama ve geliştirme fırsatları buldum. Yaratım sürecinin hayatımızın her alanında geçerli olduğuna inanıyorum ve bu sürecin karşımıza çıkan hayat şartlarından bağımsız olarak liderlik becerimizin bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Liderlik becerisi ve yaratıcılığın birbiri ile güçlü ilişkisi olan iki yetkinlik olduğuna inanıyorum ve belli bir birikime ve tecrübeye sahip bir grubun tekelinde değil hepimizde bulunuyorlar. Hayattaki rollerimiz ne olursa olsun liderlik ve yaratıcılık; farkındalık ve bilinçle seçip yaratılacak hayatlar için gerekli yetkinlikler. Güçlü yönlerimizi fark edip, kabul edip, parlattığımızda ve böylece özgün ifademizi ortaya çıkarmayı öğrendiğimizde daha iyi ve yaratıcı liderler olabiliriz.

Kişisel gelişim, kariyer ve liderlik koçluğu yapmaktayım. Ayrıca iletişim, yaratıcılık ve liderlik alanlarında workshoplar tasarlamakta ve yönetmekteyim.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği ve Leeds Üniversitesi’nden (İngiltere) Pazarlama Yönetimi Master derecelerim bulunuyor.

CTI (Coaches Training Institute)’dan Profesyönel Co-Active Koçluk eğitimi aldıktan sonra, yine aynı kurumdan Sertifikalı Co-Active Koçluk derecemi kazandım. Hali hazırda CTI tarafından İspanya’da verilen ve 10 ay sürecek olan, Co-Active Liderlik eğitimi almaktayım.

Bitmek bilmeyen merak, tutku ve enerjiyle ve bireylerin hayallerini yaratmalarında onlara ilham vermek amacıyla yaşama bağlıyım. Yoga, meditasyon ve resim yapıyorum ve gerçek doğamız içinde doyumlu hayatlar yaşayabilmemiz için özgünlüğümüzün ve sezgilerimizin beslenmesi gerektiğine inanıyorum.